Laboratory scalesKERN е немски производител с 140 години традиции в разработката, проектирането и производството на везни, с доказани качества на световния пазар. Фирмата е сертифицирана по DIN ISO 9001:EN45001.

Лабораторни везни:

– Прецизни везни

 • точност до 0,001 гр., обхват на измерването до 10 200 гр.
 • външна или вътрешна калибрация
 • модели с интерфейс RS-232 позволяващ връзка с компютър и принтер


– Аналитични везни

 • точност до 0,001 гр.
 • обхват на измерването до 220 гр.
 • външна и вътрешна калибрация
 • предпезно покритие
 • модели с интерфейс RS-232 позволяващ връзка с компютър и принтер
  – Влагомерни везни

  • точност до 0,01 %
  • температурен обхват от 50С до 160С в стъпка от 1С
  • обхват на измерването до 120 гр.
  • Индустриални везни
  • Компактни везни
  • Тестови теглилки