Freezers for tissue banks
Kryo 560 – 16 -фризери за тъканни банки

Спецификация на системата:

  • Диапазон – +30ºC до -180ºC
  • Нагряване – 0.01ºC/мин до 10ºC/мин
  • Охлаждане -0.01ºC/мин до -50ºC/мин
  • Прецизност на контролера – ±(0.3 + 0.005 x TM)ºC
  • Темп.на съхранение -10 °C до +50 °C
  • Влажност при съхранение – 5 % до 95 %
  • Работна температура – 5 °C до 40 °C
  • Работна влажност – 5 % to 90 %

Спецификация на контролера:

  • Размери – 80mm В x 220mm Ш x 350mm Д
  • Тегло (приблиз.) – 2.6 kg
  • Дисплей – 240 x 64 LCD с CCFL светлина
  • Принтер 320/640 термопринтер
  • Клавиатура мембранна клавиатура с 20 бутона
  • Програмируема честота на охлаждане -0.01 °C/мин до -99.9°C/мин
  • Брой профили 10
  • Стъпки в профил 32
  • Брой съхраняеми цикли 5
  • Спецификация на камерата:
  • Тегло (приблиз.) 23 kg
  • Капацитет 16 литра
  • Размери на камерата 350mm В x 230mm Ш x 230mm Д
  • 0.25ml сламки 2904 ертикални или 494 хоризонтални
  • 0.5ml сламки 960 вертикални или 494 хоризонтални
  • 2ml ампули 726
  • 50ml кръвни сакове 22
  • 250ml кръвни сакове 11
  • 500ml кръвни сакове 11
  • 750ml кръвни сакове 11Kryo 550 – 16 – биологични фризери
Спецификация:

  • Диапазон – +30 ºC до -180 ºC
  • Нагряване – 0.01 ºC/min до 10 ºC/min Охлаждане -0.01 °C/min до -50 °C/min
  • Точност на контролера – ±0.3 °C измерена при 0 °C
  • Температура на съхранение – 10 °C to +50 °C
  • Влажност – 5 % до 95 % относителна влажност некондензирала
  • Работна температура – 5 °C до 40 °C
  • Работна влажност – 5 % до 90 % относителна влажност некондензирала

Връзка с PC :

  • RS232 за връзка с DeltaT и DeltaT-iQ

Спецификация на камерата:

  • Тегло (приблиз.) 23 kg
  • Капацитет 16 l
  • Размери на камерата
  • Вътрешни 350 mm В x 230 mm Ш x 230 mm Д
  • Външни 450 mm В x 650 mm Ш x 420 mm Д
  • 0.25 ml сламки 2904 вертикално или 494 хоризонтално
  • 0.5 ml сламки 960 вертикално или 494 хоризонтално
  • 2 ml ампули 726
  • 50ml кръвни сакове 22
  • 250ml кръвни сакове 11
  • 500ml кръвни сакове 11
  • 750ml кръвни сакове 11
  • Дисплей 3.5 дигитален LCD
  • Клавиатура 3 бутона Run/Stop/Sample
  • Програмируем диапазон на охлаждане
  • Захранване -115V~ 50/60Hz 1500VA / 230V~ 50/60Hz 1500VA
    (включ. MRV контролер)

Kryo 360/1.7/3.3 – фризери за критични клетъчни линии
Спецификация:

  • Диапазон – +40 °C to -180 °C
  • Нагряванe – 0.01 °C/min до 10 °C/min
  • Охлаждане – 0.01 °C/min до -50 °C/min
  • Точност на контролера – ±0.3 °C измерена при 0 °C
  • Темп.на съхранение -10 °C до +50 °
  • Влажност -5 % до 95 % относителна влажност некондензирала
  • Работна температура – 5 °C до 40 °C
  • Работна влажност – 5 % до 90 % относителна влажности некондензирала

Спецификация на контролера:

  • Размери – 80 mm В x 220 mm Ш x 350 mm Д
  • Тегло (приблиз.) – 2.6 kg
  • Дисплей – 240 x 64 LCD с CCFL светлина
  • Принтер – 320/640 точков термопринтер
  • Клавиатура – 20 бутона, мембранна
  • Диапазон на програмирано охлаждане – 0.01 °C/min до -99.9 °C/min
  • Брой профили – 10
  • Стъпки в профил – 32
  • Брой съхранявани цикъла – 10

Спецификация на камерата:

  • Тегло (kg) – 14.4(1.7 L камера) или 14.7(3.3 L)

Размери на камерата:
1.7 L камера:

  • Вътрешни – 200 mm x 150 mm диаметър
  • Външни – 450 mm В x 300 mm Ш x 420 mm Д

3.3 L chamber:

  • Вътрешни – 400 mm x 150 mm диаметър
  • Външни – 450 mm В x 300 mm Ш x 420 mm Д
  • 0.25 ml сламки – 60 (1.7 L камера) или 120 (3.3 L камера)
  • 0.5 ml сламки – 45 (1.7 L камера) или 90 (3.3 L камера)
  • 2 ml ампули – 30 (1.7 L камера) или 60 (3.3 L камера)
  • 50 cc кръвни сакове –
  • 250 cc кръвни сакове –
  • 500 cc кръвни сакове –