Orgentec Diagnostika – Автоимумнен анализатор с рандом достъп ELISA

ORGENTEC Diagnostika предлага пълно автоматизиране на лабораторната диагностика на автоимунни заболявания, анти – фосфолипиден синдром, чрез своя изключителен апарат – Алегрия. Сега върху Алегрия платформата се качват и ЕЛАЙЗА инфекзиозни тестове за безпрецедентна леснота и пълна автоматизация на диагностиката на Еstein-Barr virus (EBV), measles и mumps virus. Изключителното предимство на автоматизацията намира своя най-значим израз при установяване на Хламидиална /генитална и белодробна/ и Херпес Симплекс инфекция. Фирмата е в постоянен процес на качване на нови и нови тестове върху Алегрия за различни бактерии и вируси.

 

Когато се използват тест стриповете на Алегрия, оператора е напълно свободен в избора си на вид диагностика като тестовете могат да се комбинират например, едновременно за фосфолипиден синдром и Хламидия, т.е. автоимунни тестове с инфекзиозни. Тази флексибилност на апарата е удобна както за лаборатории с малко потребение, така също и за такива с голям брой проби дневно. Удобна е и за лаборатории, чиито резултати трябва да се предоставят спешно.

 

Всеки тест стрип на Alegria® съдържа всички необходими реактиви, индивидуално баркодирани за тона информация както по отношение на самият тест, но така също и на резултатите от приложението им с пациентската проба. Подготовката на ЕЛАЙЗА пробата, както и на самият анализатор е напълно ненужен.