ELTA 90

Първи отзиви за качествата на новият хит на Илумина – персоналният новогенерационен секвенатор – MiSeq

Геномната платформа за секвениране от новогенерационен тип на Илумина –  MiSeq продължава да редифинира употребата на секвенирането в ежедневната практика на водещи учени генетици, онколози и биолози, замествайки напълно ниско продуктивната и трудоемка технология на Капилярно секвениране, като за сметка на това предлага бързо решаване на сложни медико-биологични проблеми свързани с геномиката. За Джей Флатли – президент на компанията, създаването на тази достъпна, не скъпо струваща платформа ще отвори нови хоризонти пред учени и клиницисти занимаващи се със сложни проблеми на молекулярният анализ на редица заболявания и редки генетични синдроми, както и за целите на съдебно медицинските експертизи, предоставяйки лесно, светкавично бързо и безпроблемно диагностициране и добиване на желаната генетична информация.

 

Освен, че апарата извършва автоматичен анализ и асемблиране на генома от секвенирането, Илумина сега е помислила и за  възможността за съхраняването, допълнителното анализиране и обмен на бази данни и информация между изследователите създавайки BaseSpace™ клаудинг система, като по този начин нуждата от скъпоструващи компютърни системи е просто едно останало в миналото изискване. Сега чрез клауд-базирана компютърна система Вие вече разполагате със сигурност и неограничено пространство за съхранение на вашите секвенционни файлове от Илумина машините.

 

За да се запознаете с изключителните предимства на това нововъведение на Илумина, можете директно да посетите сайта и да му разгледате невероятните възможности само чрез едно просто кликване ВЪРХУ иконката по-долу:

 

 

 

А ето и някои отзиви за МайСик от водещи в областта учени.

Проф. Д-р Елани Мърдис – Директор на Геномният Институт на Вашингтонският Медицински Университет, Професор по Генетика и Молекулярна биология.

“ Майсик е до сега най-добрата – „зареди и пусни“ система, с която някога съм срещала за повече от 20 години кариера в моята област. Само в рамките на една седмица ние преминахме от стъпките на инсталирането на апарата към генерирането на цели 4 пуска с най-доброто качество на перфектни секвенционни ридове при режим на четене 150 базови двойки в двете посоки на четене, като повече от 80% от тях са с качество от Q30 .*/бел. ред. При такъв скор се получава консенсусна точност от над 99,99%/. Високо-качественият еднодневен пуск и добиване на желаната информация ще предифинира приложенията на секвинирането в нашата практика и ще доближи секвенирането ЕДНА КРАЧКА ПО НАПРЕД КЪМ ЕЖЕДНЕВНАТА КЛИНИЧНА УПОТРЕБА!“ 

 

Шейла Фишер – Заместник Директор на BROAD Харвардски Медицински Институт  

 В момента повечето от пробите пускаме на МайСик платформата, използвайки  TruSeq Custom Amplicon кит и генерираме отлични секвенционни прочити. Процедурата наистина е лесна за изпълнение, генерирайки дълбоки и напълно еднакви, цялостни покрития на таргетните ни гени. Ние сме особено впечатлени от работата на апарата и теста, който осигурява зашеметяваща специфичност за огромният брой  мултиплексност и таргети за една проба. Считаме, че този кит ще ни предоставя за в бъдеще изключително ефективно намаляване на разходите ни за секвениране като цяло, както и огромни възможности при таргетно секвениране на малки и средни по капацитет проекти.

Чад Нусбаум – ръководител секвенционни и аналитични проекти към BROAD – Харвардски Медицински Институт  

„Това лято използвахме МайСик платформата почти всеки ден. Лесен за употреба, осигуряващ много високо качество на секвенциите, на доста приемливи цени на консумативите и всичкото това на фона на едно безпроблемно и бездефектно състояние на машината до сега. Качеството на прочитите е почти идентично, ако не и още по-добро в сравнение с дълго употребяваният при нас ХайСик 200, може би дължащо се на по-краткото време в което секвенционният кит се изчерпва.

За начало смятаме да употребяваме апарата за спешни задачи изискващи бърз отговор в рамките на 2-3 дни, нещо което не можехме да си позволим до сега, както и при въвеждане на нови проекти и R&D поради бързината и времето което спестяваме сега – отговори в рамките на деня, а не както до сега в рамките на седмица и половина.“