FumouzeAMOEBIASIS IHA-серологична диагностика чрез индиректна хемаглутинация
ANTICLOT
ASPERGILLOSIS-серологична диагностика чрез индиректна хемаглутинация
BICHRO-LATEX ALBICANS-имунологична идентификация, директно от колониите за 5 мин., чрез аглутинация на латексови частици сенсибилизирани с моноклонални антитела
BICHRO-LATEX ALBICANS имунологична идентификация, директно от колониите за 5 мин., чрез аглутинация на латексови частици сенсибилизирани с моноклонални антитела
BICHRO-LATEX AMIBE
BICHRO-LATEX DUBLI-латексов аглутинационен тест за бърза идентификация на Candida albicans, директно от колониите
BICHRO-MATEST RUBEOLE-latex card test за детекцията на антитела за Rubella
BICHRO-MATEST RUBEOLE– latex card test за детекцията на антитела за Rubella
CANDIDIASIS-серологична диагностика на Кандидози чрез индиректна хемаглутинация
CRYPTO-LA II Test– латексов аглутинационен тест за качествена детекция на Cryptococcus neoformans антиген в серум и C.S.F
DISTOMIASIS– серодиагностика чрез индиректна хемаглутинация
ECHINOCOCCOSIS-серодиагностика чрез индиректна хемаглутинация
GLABRATA RTT-(Бърз трехалоза тест)-готови за употреба реагенти за бърза идентификация на Candida glabrata
KRUSEI COLOR-имунологична идентификация на Candida krusei директно от колониите чрез аглутинация на латексови частици сенсибилизирани с моноклонални антитела(5 мин)
M.I.F.-COLOR
MNI Test
PARA-SELLES
PARA-SELLES M.I.F.
POLYARTEST– Waler-Rose реакция за полу-количествено определяне на ревматоиден фактор на слайдове(2 мин.)
POLYARTITRE-Waler-Rose реакция за количествено определяне на ревматоиден фактор в микроплаки
RHUMALATEX-латексов слайд аглутинационна реакция за качествена и полу-количествена детекция на ревматоиден фактор
SCHISTOSOMIASIS– серодиагностика чрез индиректна хемаглутинация
STAPH AUREUS
STAPH AUREUS
TOXOLATEX
IHA TOXO-серологична диагностика чрез индиректна хемаглутинация
PRONASE KIT
IODESINE COLOR
PARA-SELLES-KOP-COLOR II
PARA-SELLES BAILENGER KOP-COLOR II
PARA-SELLES IODESINE KOP-COLOR II
TETANOS FUMOUZE