OrgentecRumatology diagnostics – Anti-dsDNA, Anti-Nuclesome, ANAscreen, ENAscreen, ANAcombi, ENAcombi, ENA-4-Profile, ENA-6-Profile, Anti-Centromere B, Anti-Histone, Anti-SS-A, Anti-SS-B, Anti-SS-A 52, Anti-SS-A 60, Anti-RNP/Sm, Anti-Sm, Anti-RNP-70, Anti-Scl-70, Anti-Jo-1, Anti-Rib-P, ANA Detect, DNase Activity, ANA-9-Line, Anti-Alfa-Fodrin, Rheumatoid Factor, Nucleo-9 Line, Anti-alpha fodrin, Anti-C1q, Anti-MCV.


Thrombosis diagnostics – Anti- Cardiolipin screen, Anti-Phospholipid, Anti-b2-Glycoprotein I, Anti-Annexin V, Anti-Prothrombin, ThromboCombo, Anti-Phosphatidyl serine, Anti-Phosphatidic acid, Anti-β-2-Glycoprotein I
ANCA/ Vasculitis diagnostics – Anti-PR3(c-ANCA) – изключително висока чувствителност и специфичност при диагностицирането на грануломатоза на Wegener, Anti-MPO (p-ANCA), Anti-PR3/Anti-MPO, ANCAcombi, Anti-BPI, Anti-Elastase, Anti-CAthepsin G, Anti-Lysozyme, Anti-Lactoferrin, Anti-GBM, АNCA Screen, ANCA-3 Line.Thyroid Diagnostics – Anti-TG, Anti-TPO, Anti-TG/Anti-TPO, Thyroglobulin.
Gastroenterology Diagnostics – Anti-Gliadin, Anti-Tissue Transglutaminase, Anti-Parietal Cell, AMA-M2, Anti-Intrinsic Factor, ASCA, Gastro-5 Line. Diabetes Diagnostics – Anti-Insulin.

Китове за имунофлуоресценция:
Anti-Nuclear Antibodies HEp-2 (ANA-HEp-2), HEp-2 Cells; Anti-nDNA Antibodies (nDNA), Crithidia Luciliae; Anti-Endomysium Antibodies (AEA), Monkey Esophagus; Anti-Thyroid Antibodies (ATA), Monkey Thyroid; Autoantibodies RL/RK/RS, Rat Liver/Kidney/Stomach; Autoantibodies MsL/MsK/MsS Mouse Liver/Kidney/Stomach; Autoantibodies RL/RKm/RS Rat Liver / Kidney (with medulla/Stomach); Anti-Smooth Muscle Antibodies (ASMA) RatStomach; Anti-Gliadin Antibodies (AGA) Rat Kidney; Anti-Mitochondrial Antibodies (AMA) Rat Kidney; Autoantibodies RK/RS Rat Kidney / Stomach; Autoantibodies MsK/MsS Mouse Kidney / Stomach; Anti-Nuclear Antibodies RL (ANA-RL) Rat Liver. Cells Slides Boxes: ANA-HEp-2 Anti-nDNA Antibodies (nDNA)

Tissue Slides Boxes:
Anti-Endomysium Antibodies (AEA); Anti-Thyroid Antibodies (ATA); Auto-Antibodies RL/RK/RS; Auto-Antibodies MsL/MsK/MsS; Auto-Antibodies RL/RKm/RS; Anti-Smooth Muscle Antibodies (ASMA); Anti-Skin Antibodies (ASA); Anti-Islet Cell Antibodies (AICA); Anti-Keratin Antibodies (AKA); Anti-Gliadin Antibodies (AGA); Anti-Mitochondrial Antibodies (AMA); Auto-Antibodies RK/RS; Auto-Antibodies MsK/MsS; Anti-Nuclear Antibodies RL (ANA-RL).

Положителни контроли:
АЕА; АGA; AMA; AMA-Centromer; ANA (ANA-Hep-2); ANA (ANA-RL); ANA-Nucleolar; ANA-Speckled; APCA; ASMA; ATA; Ndna.

Конюгати:
IgG FITC/Evans; FITC/Evans (M); FITC/Evans (R); IgA FITC/Evans.
Без Evans Blue: IgG FITC; FITC (M); FITC (R); IgA FITC.
Китове за имуноблот: ANA-9-Line; Nucleo-9-Line; Gastro-5-Line; ANCA-3-Line.

Автоматичен анализатор Alegria

ORGENTEC Diagnostica, GmbH е фирма, специализирана в производството и развитието на високо чувствителни ELISA китове за диагностика на автоимунни заболявания. Продуктите притежават сертификат СЕ Mark, регистрирани са в ИАЛ и са разрешени за употреба в България.
През 2005 г. компанията ORGENTEC е отличена на раздаването на наградите Medical Design Excellence Awards® (MDEA) за развитието и създаването на нов диагностичен продукт: апаратът Alegria®. Базиран на SMC® – технология, разработена от Orgentec, той представлява напълно автоматизирана система за детекция на автоантитела.
Характеристики и предимства:
-SMC® – Sensotronic Memorized Calibration – всички данни за тастуването се съхраняват в паметта на машината под формата на специфични баркодове.
– изцяло автоматизирана система
– температурен контрол по време на инкубациите
– над 70 приложими тест системи
– обработка на до 30 различни резултата в рамките на 90 минути
– всяка проба се валидира самостоятелно въз основа на своя собствена контрола
– достъп и обработка на индивидуални данни и резултати на до 30 пациента само с една операция
– специализиран софтуер
– един стрип съдържа всички необходими реагенти за провеждане на изследването.
ORGENTEC произвежда широка гама китове за Alegria за различни автоимунни заболявания в следните групи: Ревматоидна диагностика
Тромбозн адиагностика
ANCA и Васкулитна диагностика
Гастроенерологична диагностика
Тироидна диагностика
Дабетна диагностика