Инсталиране на автоматична ИмуноБлот машина за НЦТХ

В добрите традиции на ЕЛТА 90 грижата за успеха на нашите клиенти е ръководният мотив, основа на фирмената политика на ЕЛТА.

Водени от този мотив специалисти на нашата фирма инсталираха, пуснаха в действие и обучиха персонала за работа с апарата и софтуера екипа на Националния център по кръвопреливане – София. ЕЛТА 90 предостави напълно безплатно апаратурата, компютъра и софтуера за работа с имуноблот тестове за Хепатит С и Сифилис на водещият световен производител Инодженетикс-Солвей Фарм.

Апарата позволява на лабораторните специалисти да автоматизират диагностичниият процес като по този начин се избягва всякаква грешка от субективен характер при изпълнението на потвърдителният тест за наличието на инфекция с Хепатит Ц.

В крайна сметка, ползите за кръвопреливният център могат да се оформят в следните няколко точки:

  • Сигурност при тестването и получаването на безупречни резултати.
  • Софтуерно съхранение на резултатите съгласно директива 98/79/EC
  • Автоматизиран процес отбягващ възможни грешки при изпълнението на теста.
  • Пести време и средства на екипа.
  • Резултатите могад да се архивират в наличната софтуерна програма на центъра, като могат да се изпращат и по е-мейл и др възможности.
  • Ограничаване на възможностите за т.нар. неопределени резултати.