Новият център по превантивна медицина в Плевен оборудван от ЕЛТА 90

ЕЛТА 90 подкрепи изцяло първият конгрес по Превантивна Медицина проведен в началото на месеца в гр. Плевен, което събитие се съчета и с откриването на новият научно приложен център по военна хигиена и епидемиология с откриването на нови лаборатории по вирусология, микробиология и паразитология. На събитието присъстваха зам. началици на ВМА, н-к отделението по Военна хигиена и епидемиология към ВМА, шефа на РИОКОЗ Плевен, лабораторни специалисти и ръководители на подобни институции от страната /Варна, Кърджали, Пловдив и др.

Апаратура и тестове на високо технологично ниво доставена и инсталирана от ЕЛТА 90 ще бъде на разположение на работещите там специалисти.

На работещите там специалисти екипа ни пожелава много успехи и безаварийна работа в осигуряване на качествена диагностика на епидемични микробни и вирусни инфекции за осигуряване на здравето на хората!