25 February 2011 – Waters Mass spectrometers installed from ELTA 90 team in SGS and Fitolab

Фирма ЕЛТА 90М в качеството си на официален представител на WATERS за България беше избрана за доставчик на аналитична апаратура в една от най-големите акредитирани изпитвателни лаборатории в страната на швейцарският гигант – SGS. Нашият клиент SGS-България закупи и дооборудва лабораторията си във Варна с модерна, иновативна и високочувствителна апаратура за определяне на остатъци от пестициди в различни видове хранителни продукти и бебешки храни. Подобна апаратура притежава и белгийската верига от лаборатории за контрол на храни -Фитолаб България.

Инсталираната конфигурация се състои от апарат за Ултра Ефективна Течна Хроматография и Троен Квадрупол (UPLC with TQD).
WATERS е световен лидер в областта на течната хроматография и мас-спектрометрия. UPLC е иновация на WATERS, позната и ефективно работеща от 2004 г. насам.
Инсталираната във Варна е единствената по рода си такава апаратура у нас за определяне на остатъци от над 400 различни пестицида в храни.

Апаратът премина успешно всички тестове при инсталацията без изключение и показа отлично поведение при работата с него. Фирма ЕЛТА 90М съвместно с WATERS оказваха помощ на колегите си във Варна при въвеждането на метода и постигане на оптимални резултати. На екипа на SGS желаем много успехи в определянето и на най-малки концентрации на пестициди в храни с оглед осигуряване на безопасността на храните на българската трапеза.