20 December 2007 – Participation in a congresses throe the year

Фирма ЕЛТА 90 винаги е подкрепяла инициативите на своите клиенти чрез участие в организираните от тях форуми, конференции и конгреси. Част от събитята които подкрепихме през изтеклата година са: