Годишна среща 2005 на състава на ЕЛТА 90 в Рибарица

Фирма ЕЛТА 90 проведе традиционната си годишна среща за отчитане на резултатите през 2005г. и поставяне на приоритети и насоки за развитие през новата 2006г. този път в с. Рибарица, хотел Агорн. Първият ден посетихме святото за всеки българин място наречено „Кървавото кладенче“, лобното място на Георги Бенковски. За целите на срещата, беше ангажиран почти целият хотел, конферентна зала и ресторанта на хотела. Целият отдел продажби на фирмата се запозна с последните насоки на модерната диагностика – нанотехнологиите, като Г-жа Таня Кадийска изнесе кратък курс по този въпрос. По време на срещата всеки специалист по продажбите представи някои нови продукти от фирмите производители за които отговаря. Ръководството представи резултатите от дейността на отдел продажби, както и определи приоритетните насоки за развитие през новата финансова година. Обърна внимание на слабите звена, както и набеляза мерки за преодоляване на краткосрочни и дългосрочни проблеми и задачи. Определи и предизвикателствата пред които ще се изправи състава на фирмата през 2006. Регионалните представители на фирмата представиха пред екипа състоянието на продажбите по региони. Отчетохме отлични резултати в сравнение с предходната година, което ни даде основание и да се позабавляваме целият екип на ЕЛТА 90. На връщане към София се отбихме на още едно култово място излъчващо средновековна история – Гложенският манастир, от където се открива прекрасна гледка към балкана, селото и коритото на река Осъм.