Инсталация и обучение на bDNA система за измерване на вирусно натоварване на ХИВ

ЕЛТА 90 достави и нсталира напълно автоматизирана система за измерване на вирусното натоварване на ХИВ от кръвни проби. Тази bDNA молекулярна техника е една от най-популярните в света за точно измерване на вирусното натоварване на ХИВ, FDA и СЕ – IVD сертифицирана от Байер Хелткеър.
ELTA 90 training ELTA 90 training

Пет дневното обучение и инсталация се извърши на място в Националната референтна лаборатория по ХИВ/СПИН с ръководител Д-р Данаил Бешков намираща се на територията на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести управляван от Чл.Кор. Проф. Д-р Б. Петрунов. Специалист на фирма Инодженетикс, нашите партньори от Германия и на ЕЛТА 90 проведоха по етапно и системно осигуряване на всички изискуеми стъпки до получаването на резултатите. Специалистите от лабораторията веднага откроиха някои безспорни предимства, които улесняват работата им в сравнение с до сега изполваните методи, като леснота на изпълнението и съкращаване на времеемки процедури.

ELTA 90 training ELTA 90 training ELTA 90 training ELTA 90 training
На екипа от НПЛ по ХИВ пожелаваме безпроблемна работа с нашите системи за постигане на достоверни резултати в изпълнение на Националната програма за превенция на ХИВ/СПИН, ръководена от Д-р Тонка Върлева към МЗ, както и уверението да разчитат по всяко време на нашето обслужване в изпълнение на задачите на Националната програма за профилактика и превенция на ХИВ/СПИН в България.

Пет дневното обучение и инсталация се извърши на място в Националната референтна лаборатория по ХИВ/СПИН с ръководител Д-р Данаил Бешков намираща се на територията на Националния Център по Заразни и Паразитни Болести управляван от Чл.Кор. Проф. Д-р Б. Петрунов. Специалист на фирма Инодженетикс, нашите партньори от Германия и на ЕЛТА 90 проведоха по етапно и системно осигуряване на всички изискуеми стъпки до получаването на резултатите. Специалистите от лабораторията веднага откроиха някои безспорни предимства, които улесняват работата им в сравнение с до сега изполваните методи, като леснота на изпълнението и съкращаване на времеемки процедури.

На екипа от НПЛ по ХИВ пожелаваме безпроблемна работа с нашите системи за постигане на достоверни резултати в изпълнение на Националната програма за превенция на ХИВ/СПИН, ръководена от Д-р Тонка Върлева към МЗ, както и уверението да разчитат по всяко време на нашето обслужване в изпълнение на задачите на Националната програма за профилактика и превенция на ХИВ/СПИН в България.