Фирмена среща за ресертификация по ISO 9001:2000

Фирмата ни „ЕЛТА 90М“ ООД е първата в страната в бранша, която внедри и действа по стандартите на ISO 9001:2000 за дистрибуция и сервиз на лабораторна апаратура, тестове и реактиви. В края на 2006г. валидността на сертификата изтича ето защо се проведе среща на състава на фирмата в дните от 16 до 19 Юни 2006 в хотел „Лайт“ Велинград. На срещата бе изнесен доклад за текущото състояние на дейността и предизвикателствата поставени пред нас с оглед ресертифицирането през месец Октомври 2006.

Направи се преглед на наръчника по качеството, както и изясняване на състоянието на дейността на фирмата по групи продукти. Отбелязани бяха редица мерки за отстраняване на допуснати слабости, които да залегнат в новият преработен наръчник по качеството и политиката на фирмата. Маркирани бяха приоритетите в дейността на ЕЛТА до края на текущата финансова година. Разбира се остана достатъчно време и за наслаждаване на прекрасните условия, които предлага 4-звездния хотел Лайт, както и красивият родопски град Велинград.