Gold Sponsorship – ELTA 90 supported the event connected to 50 years Institute of Molecular Biology in Bulgaria

Институтът по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ при БАН отбелязва своята 50-годишнина с научна конференция в сградата на БАН, като по време на двудневният форум ЕЛТА 90 представи последните достижения на технологиите за разчитане на човешкият геном.

 

 

По време на научната конференция Елта 90 разполагаше със щанд, където екипа на фирмата даваше разяснения и материали касаещи новости в областта на геномиката и метаболомиката. На форума беше представен флагманът на Илумина в областта на ново-генерационното секвениране – ХайСек 2000, както и най-новият модел от лидера в разчитането на човешкият геном – МайСек. Революционният подход към проблема секвениране, който предлага Илумина, намира широко приложение във всички естествени науки, като по този начин освен бързото и точно секвениране на целият човешки геном само в рамките на 1 седмица, могат и се секвенират и оргромен кръг от различни животински и растителни видове. С помоща на персоналният секвенатор, сега се секвенира генома на която и да било нова бактерия или семейство бактерии, както вируси и гъби само в рамките на ден и половина.

Особено радостен е факта, че нашите учени проявиха огромен интерес и споделиха с нас техните идеи и виждания за приложението в практиката на тези системи.

По време на пленарната сесия изнесохме нагледна презентация за възможностите на секвенаторите на Илумина, както и тяхното практическо приложение в помощ на медицинските и биологични специалисти.

 

 

Гости от медицински университети от България и чуждестранни специалисти споделиха своите последни открития в най-динамичната част от естествените науки – Молекулярната биология и Биотехнологии.