ELTA 90 и NOVARTIS Diagnostics – партньори за България

С няколко последователни инициативи, Фирма ЕЛТА 90 запозна специалистите в България с продуктите на световния лидер в областта на молекулярната диагностика Новартис диагностикс. Пред аудитория от топ специалисти в областта на осигуряването на безопасна кръв за целите на кръвопреливането в България, специалисти на ЕЛТА 90 изнесоха лекция и презентация за достиженията на фирмите Новартис – Кайрон в осигуряване на високо-качествена диагностиката чрез последните достижения на биологичната наука на особено опасни и социално значими заболявания като – Хепатит Б , Хепатит Ц и ХИВ.

Системата за диагностика се основава на принципа на РНК амплификацията. За разлика от ДНК амплификацията, позната още като PCR, то при РНК, позната още като ТМА – транскрипционно опосредствена амплификация имаме значително повишаване на чувствителността на теста при РНК-овите вируси, каквито са Хепатит Ц и ХИВ. Освен това предимствата на тази технология пред ДНК технологията могат да се групират в следните няколко пункта:

– Автоматизиация на процеса – всичко на една машина /прихващане на търсеното ДНК, РНК чрез магнитни частици, РНК амплификация на търсеният регион чрез Т7 РНК полимераза и увеличаване броя на копията чрез обратна транскриптаза, хибридизация на специфичните региони и отчитане чрез използване на един от най-чувствителните методи – хемилуминисценция. Бар кодиране, архивиране и софтуерен анализ.

– избягване на нуждата от разполагане с 3 помещения – РНК контаминацията е НЕзначителна, за разлика от ДНК контаминацията при PCR технологията!

– автоматизираната система е предназначена за клинична употреба и не изисква наличието на високо-специализиран персонал за работа с нея.

– апарата работи с всички видове вакутейнери и епруветки без да изисква специален скъпоструващ консуматив, както е при Риъл Тайм ПСР-а.

– спестява време при получаването на резултатите, поради изотермичността на процеса. За 8 часа могат да се получат над 500 резултата.

Втората ни инициатива бе участието ни като основен спонсор на Националната конфиренция по трансфузионна терапия с международно участие провела се в гр. Хисаря от 6 до 8-ми Ноември 2009.

Целта бе да запознаем широк кръг от специалисти – трансфузионни хематолози, лабораторни специалисти от кръвните банки в страната, клиницисти и ръководители на кръвни центрове в предимствата и полезността на тази нова технология, която осигурява значително съкращение на прозоречния период в установяването на инфектираност на донора с някои от по-гори изброените вируси. Особено значимо е да се подчертае, че прозоречния период за Хепатит Ц вирусна инфекция се съкращава от приблизително 2 месеца /при сега съществуващите методи за диагностика на донорска кръв/ до само 4,5 дни от момента на заразяване.