Цялостно оборудване на една от най-известните вериги лаборатории в Букурещ, Румъния от ELTA 90 MR
Клиника Eco Para Diagnostic  в Букурещ- Румъния може да се похвали с новата лаборатория за детекция и диагностика на паразитози, като съвсем на скоро се снабди с последен писък на автоматизираните лабораторни апарати, инсталирани и пуснати в експлоатация от съвместните усилия на специалистите на ЕЛТА 90 от София и Букурещ. Лабораторията разполага със съвременен автомат за ЕЛАЙЗА диагностика на паразитни заболявания на компанията Euroimmun, Напълно автоматизиран робот за изолиране и пречистване на ДНК/РНК чрез метода на магнитни частички на компанията RBC ioscience, както и най-новият хит в сферата на качествените апарати за детекция на нуклеинови киселини чрез верижно полимеразна реакция в реално време – Eco – qPCR на гиганта в областта на геномиката – Illumina, Inc. разполагащ с FDA одобрени мощности за производство на апаратура за медицински цели.


В продължение на седмица и половина ежедневни усилия на нашият екип по инсталирането и програмирането на автомата за ЕЛАЙЗА и въвеждането на протоколите за работа на всеки един от диагностичните китове, робота за изолиране на ДНК, както и детекцията чрез Риъл Тайм ПСР-а найкрая се увенчаха с успех. Крайните резултати които получихме чрез различните платформи напълно съвпаднаха с конторните серуми, което ни прави особено горди, че към списъка ни от доволни клиенти прибавихме и още един престижен център. На екипа на центъра с ръководител Dr Patricia Mihailescu и Professor Carmen Cretu oт медицинският Университет в Букурещ – Carol Davila, пожелаваме много успешна и безпроблемна работа с нашите апарати.