Systems for clean waterCrystal B Ultrapure

Система за пречистване на вода са основна употреба. Приложима е за приготвяне на реагенти, атомно абсорбционна спектрометрия, ICP/OES анализи, ICP/MS.
Crystal B HPLC – произвежда вода с ниско количество органичен въглерод (low TOC), за да посрещне изискванията на течнохроматографските методи. Може да се използва и за микробиологични и молекулярни приложения.

Crystal B Bio -системата произвежда вода с ниско съдържание на органика и на RNase/DNase, подходяща за молекулярно биологични приложения, чувствителни към RNase.
Crystal B Pure – система за пречистване , която произвежда вода Grade II, подходяща за атомно абсорбционна спетрометрия, органични анализи, биохимични анализатори, потготовка на реагенти.

Crystal E Pure (P/N CE-1005)

Системата произвежда Grade II вода (ISO 3696), подходяща за потготовка на реагенти, атомно абсорбционни измервания, неорганични анализи, биохимични анализатори.
Crystal E Ultrapure (P/N CE-1001) системата пречиства вода Grade II и Grade I (ISO 3696), подходяща за потготовка на реагенти, атомно абсорбционна спектрометрия, ICP-OES анализи, ICP-MS, органични и неорганични анализи.
Crystal E HPLC (P/N CE-1101) продуцира вода с ниско органичен въглерод (low TOC), за да посрещне изискванията на течнохроматографските методи. Също така може да се използва за микробиологични и молекулярно биологични приложения, чувствителни към RNase.
Crystal E Bio (P/N CE-1201) системата произвежда вода с ниско органично и RNase/DNase съдържание.